Make your own free website on Tripod.com
BORANG PENYERTAAN   DAN  SYARAT.
BORANG PENYERTAAN

Nama……………………

Alamat.............................

Telefon …………………

No. K/ Pengenalan ..............

Umur ……… Lelaki/wanita

Pengakuan:
Saya bagi pihak diri saya dan waris saya tidak
akan menuntut apa-apa gantirugi kepada
penganjur karnival jika berlaku sebarang
kemalangan yang melibatkan harta benda dan diri saya
.
Bersama-sama ini disertakan wang tunai/wang pos/kiriman wang Bernilai
RM 20.00 sebagai bayaran penyertaan saya dikarnival ini.

Tarikh……Tandatangan………

PERMOHONAN
Borang penyertaan boleh diperolehi dengan menghubungi:
Urusetia Karnival Memancing
Pejabat Daerah Dan Tanah Setiu22100 Permaisuri, Setiu

Atau

Urusetia Karnival MemancingTapak Pekan Budaya Setiu
Pantai Peranginan Rhu Sepuluh
Penarik, Setiu (16-20 Jun 2000)

Borang-borang penyertaan yang lengkap serta bayaran hendaklah dihantar kepada:-

Bendahari
Kelab Sukan Dan Kebajikan
Pejabat Daerah Dan Tanah Setiu
22100 Permaisuri, Setiu

Telefon : 6099266 / 267

Direct Line: 6090624 (Jahani)

Faks : 6099017

E-mail: urusetia@ikhlas.com

URL: http//pekanbudaya.tripod.com

BAYARAN PENYERTAAN:

Setiap peserta akan dikenakan bayaran sebanyak RM 20.00 seorang

TARIKH TUTUP PENYERTAAN:

20 Jun 2000 (Selasa jam 3.00 petang )

ACARA PERTANDINGAN. (20 Jun 2000)Selasa

2.00 - 3.00 petang - Pendaftaran

3.00 - 5.00 petang - Pertandingan

5.00 - 5.45 petang - Penghakiman

6.00 Penyampaian hadiah

PERATURAN DAN SYARAT.

  1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua gulongan masyarakat .
  2. Setiap peserta dibenarkan mengguna satu alatan memancing sahaja ( Jorang atau lain-lain alat memancing). Tambahan alat akan dikenakan bayaran penyertaan baru.
  3. Setiap peserta dibenarkan menggunakan dua mata kail untuk satu jorang/alat
  4. Semua tangkapan yang akan dipertandingkan hendaklah diserahkan kepada pihak penganjur bagi tujuan penghakiman.
  5. Semua ikan yang dimenangi hendaklah dipamerkan di tempat urusetia pertandingan sebelum dibawa pulang.
  6. Setiap peserta layak menerima satu hadiah sahaja, tidak termasuk hadiah khas (Cabutan nombor bertuah).
  7. Hadiah akan di ben berdasarkan berat ikan satu ekor sahaja.
  8. Ikan yang tak layak dipertandingkan adalah ikan buntal, ular, labi-labi, ketam, udang dan yang seumpamanya diputuskan oleh Hakim.
  9. Keputusan hakim adalah muktamad.

BACK