Make your own free website on Tripod.com

HADIAH

Hadiah dalam bentuk wang tunai berdasarkan
kepada hanya satu ekorikan yang paling berat

1. Tempat Pertama
Wang tunai RM 400.00 + 18 %
daripada jumlah kutipan penyertaan

2. Tempat Kedua
Wang tunai RM 300.00 + 12 %
daripada jumlah kutipan penyertaan

3. Tempat Ketiga
Wang tunai RM 150.00 + 8 %
daripada jumlah kutipan penyertaan

4. Tempat Keempat
Wang tunai RM 100.00 + 5%
daripada jumlah kutipan penyertaan

5. Tempat Kelima
Wang tunai RM 50.00 + 2 %
daripada jumlah kutipan penyertaan

6. Tempat Keenam hingga Kesepuluh
Hamper

 

 

PENGALAMAN
PEKAN BUDAYA
YANG LALU
Pekan Budaya 1998
melebihi 500 orang penyertaan

Pekan Budaya 1999
melebihi 300 orang penyertaan

 PENYERTAAN MURAH
SYARAT MUDAH
GANJARAN HEBAT

Ayuh ! daftar segera

Ganjaran Kongsi Bersama

BACK