Make your own free website on Tripod.com
Matlamat Pekan Budaya
mpdot1.gif (1048 bytes) Mempromosikan produk Pelancungan, Kebudayaan dan
Kesenian Daerah Setiu.
subeach.gif (72914 bytes)silat.gif (46346 bytes)istana.gif (35155 bytes)
mpdot1.gif (1048 bytes) Memperkenalkan Daerah Setiu sebagal sebuah destinasi
Pelancongan dengan menonjolkan keunikan kesenian dan kebudayaan dalam usaha menarik minat kedatangan pelancong ke Negeri Terengganu.
mpdot1.gif (1048 bytes) Memberi galakan dan dorongan kepada Badan-badan, Aktivis-aktivis,

Pengusaha-Pengusaha pelancungan, Kebudayaan dan Kesenian supaya dapat mempertingkatkan lagi usaha dan kreativiti dalam mempromosikan produktiviti setempat.

mpdot1.gif (1048 bytes)

Mewujudkan ruang kepada pelopor-pelopor dan penggiat-penggiat

kesenian memperkenalkan produk-produk mereka.
mpdot1.gif (1048 bytes) Memartabatkan seni wanisan budaya ini ke tahap yang Iebih tinggi
dalam usaha menjadikannya sebagal satu pendidikan untuk memperkembangkan kegiatan Budaya yang ada supaya ini agar tidak luput dan pupus di bawa arus budaya baru.
kompang.gif (31056 bytes)
mpdot1.gif (1048 bytes) Mewujudkan semangat berpasukan dan berkumpulan dalam menjalankan
aktiviti-aktiviti dan kegiatan yang dirancang bagi menampakkan gambaran nhlai-nilai keharmonian, keperpaduan bangsa dan imej kemasyarakatan yang bermoral tinggi.
mpdot1.gif (1048 bytes) Memberi pendedahan kepada pengunjung-pengunjung dan segala aspek
peranan infrastruktur dan organisasi Jabatan-jabatan Kerajaan, Badan Berkanun, Swasta serta organisasi pelancungan yang menyertai pameran.

BACK