Make your own free website on Tripod.com
SINOPSIS PEKAN BUDAYA

fotopb1.gif (64707 bytes)

Pekan Budaya  diadakan di setiap Daerah di Terengganu adalah untuk memperkenalkan kepada umum tentang keindahan destinasi pelancungan di daerah tersebut serta mempromosikan produk-produk pengeluaran dan keunikan seni dan warisan budayanya agar dapat menarik minat kedatangan pelancung ke daerah tersebut dan Negeri Terengganu amnya.
Pekan Budaya ini diadakan selama lima hari dengan menonjolkan pelbagal aktiviti yang menarik seperti pameran, jualan, demontrasi, pertandingan dan persembahan kebudayaan/kesenian yang melibatkan penyertaan dan pelbagal agensi kerajaan, Badan Berkanun, Swasta, Pengusaha-pengusaha, Kumpulan-kumpuIan Kebudayaan, Pertubuhan-pertubuhan dan Persatuan-Persatuan dengan secara langsung.

BACK